top of page

Tento dokument popisuje způsob zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů pro účely zasílání seriálu Inspirace a karta od Imaglee a činění jiných marketingových aktivit.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • Správcem vašich osobních údajů je organizace Photoillustrata fyzické osoby Zuzana Malina Cernohousova IČO 01868055, se sídlem Bělehradská 12/98, Praha 2 - Vinohrady, vedené v MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10, Úřad městské části, odbor živnostenský, 101 38 PRAHA 10-Vršovice, Vršovická 1429/68(dále jen „správce“).

 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa elektronické pošty photoillustrata@gmail.com.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání informací o tvůrčích dílnách a výstavách, sdílení informací na  správcem vůči vaší osobě a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující služby správy databáze pro správce.

 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely rozesílání seriálu Inspirace a karta od Imaglee a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

bottom of page